Vejen til medarbejdertrivsel og færre sygedage

Sådan opbygger vi samarbejdet om generelt Sundhedstjek:

  • Spørgeskema udleveres til udfyldelse (oplysninger om deltagende medarbejdere).
  • Individuel fortrolig konsultation med medarbejderne, indeholdende aftalte tests og målinger. Resultaterne udleveres kun til den enkelte medarbejder. (ved Natsundhedstjek gennemses resultaterne af vores overlæge, jvfr. Lovgivningen)
  • Individuel rådgivning
  • Rapport til virksomheden, med vurdering af virksomhedens generelle sundhedstilstand, kan udarbejdes. Den enkelte medarbejder vil ikke kunne spores.

Opfølgning efter 3 måneder anbefales som en del af processen, fordi den virker fortsat: motiverende og oftest fører til stor grad af opfyldelse af det aftalte individuelle mål.
Overordnet har opfølgningen den virkning, at den fremmer positiv adfærdsændring og skaber fællesskab om ”sagen” blandt medarbejderne.

Særlig hjælp til f.eks. rygestop, alkoholstop og vægttab eller stress håndtering, kan tilbydes

Natarbejde
Medarbejdere der arbejder om natten skal jvfr. lovgivningen have regelmæssige sundhedstjek, da natarbejde kan medføre øget risiko for fysiske, psykiske og sociale gener samt påvirke den generelle trivsel.
Vi giver information om, hvordan man som natarbejder kan styrke sig selv bedst muligt, så der skabes grobund for et godt helbred.
Natsundhedstjek foregår i overensstemmelse med Arbejdstilsynets kriterier.