Skattefrit & Fradragsberettiget !

Arbejdsgiverbetalt sundhedstjek, er fradragsberettiget

Sundhedsydelser er fradragsberettiget for arbejdsgiveren og kan modtages skattefrit af medarbejderen, så længe udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik.

Kilder: Skatte- og fradragsregler for sundhedsordninger forefindes i ligningsloven, ligningsvejledningen og statsskattelov

 

Arbejdsgiverbetalt sundhedstjek, beskattes ikke !

Ligningsrådet har godkendt at ansatte, der deltager i en sundhedsundersøgelse, som gennemføres på arbejdsgiverens foranledning og i arbejdsgiverens regi, ikke skal beskattes i den anledning.

Ligningsrådet har lagt vægt på, at der er tale om en overordnet generel sundhedsundersøgelse af virksomhedens personale bl.a. med det formål at forbedre arbejdsmiljøet og derigennem at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne.

Reference: Ligningsloven § 16