Hvad undersøger vi !?

Kolesterol:
Du får målt dit kolesteroltal. Kolesterol er et fedtstof, der transporteres rundt i kroppen bundet til lipoproteiner. Et forhøjet Kolesterol betyder, at der er ved at ske en forkalkning af dine blodårer, og at blodet derfor har fået mindre plads at strømme igennem på. Et forhøjet kolesterolniveau er ikke i sig selv en sygdom, men får du ikke grebet ind i tide, kan åreforkalkningen udvikle sig.  Et sundhedstjek kan dermed vise, om du skal være opmærksom på dit kolesteroltal. Under dit sundhedstjek vil sygeplejersken fortælle hvilke ændringer, der kan sænke et eventuelt for højt kolesteroltal.

Blodtryk:
Blodtrykket beskriver hjertets arbejdsbelastning. Mange mennesker dør af hjerte/kar- sygdomme, der ikke er opdaget i tide. Det skyldes bl.a., at man ikke umiddelbart mærker, når ens blodtryk er for højt, eller ens blodårer er ”forkalkede”. Måles blodtrykket jævnligt, opdages det i tide, om eller hvornår hjertet belastes mere end sundt er.

Puls:
Måling af hvilepuls..

Blodsukker:
Blodsukkeret beskriver sukkerindholdet i blodet, og kroppens evne til at optage og omsætte sukkeret, der fungerer som kroppens ”benzin”. Flere og flere mennesker får diabetes type 2, der er forstadiet til den insulinkrævende sukkersyge. Der er mange symptomer på sygdommen. I starten er symptomerne svage og umiddelbart usammenhængende, hvorfor man sjældent tænker tanken at få målt sit blodsukker.

Iltprocent i blodet:
Pulsoximeteret måler din iltmætning (spO2) i blodet ved at gennemlyse din finger med infrarødt lys, hvilket gøres hurtigt og effektivt.

Luftvejs funktions måling:
En Peak-Flowmåling er den enkleste metode til måling af lungefunktionen. Den måler den hurtigste og kraftigste luftstrøm en person kan præstere i et pust. Hvis luftvejene er forsnævrede som ved astma eller bronkitis, er det vanskeligt at puste luft ud af lungerne.

Body-Mass-Indeks (BMI):
BMI beskriver, hvorvidt vores totale fedtmængde svarer til vores højde . Der tales meget om idealvægt, og hvad det er. Hvad er ideelt og relevant for den enkelte? Nogle er lige på kanten af at være for tynde, og rigtig mange er lidt for overvægtige. Ved at tjekke BMI synliggøres om mængden af fedt passer til den størrelse, man har. BMI er en måling af det fedt, vi har siddende udenpå kroppen. Altså den synlige fedme. Da mennesker er bygget forskelligt, er BMI en måling med en vis margin afhængig af den enkeltes knoglebygning og muskelmasse.

Fedtprocent:
Fedtprocenten måles med et manuelt fedtmålerapparat (BIA). Fedtmåleren måler den procentdel af kroppen, som fedtet udgør. Altså det fedt vi har indeni kroppen. Ved at måle sin fedtprocent kan man få et praj, om det er muskler man opbygger, om det er fedt man smider, eller om det blot er væske udsvingene i kilo repræsenterer i forbindelse med et vægttab.

BMR Hvileforbrænding/Stofskiftealder:
BMR er den mængde kalorier, stofskiftet forbrænder i hviletilstand. Denne værdi er ca. 70 % af det daglige kalorieforbrug. Stofskiftet ændres med alderen. Det har sit højdepunkt i 16-17 års alderen, og falder derefter. Stofskiftealderen viser således, hvilket aldersniveau stofskiftet ligger på. Man kan påvirke sit stofskifte og derigennem stofskiftealderen gennem træning. Jo flere muskler, desto højere stofskifte.

Knoglemasse i kg:
Følgende personer skal tage målingerne som vejledende: Ældre personer, kvinder efter overgangsalderen samt personer under hormonbehandling.

Muskelmasse:
Vurdering af kropsbygning: Sammenholder muskelmasse, fedtprocent og knoglemasse til en samlet vurdering.

Totalkropsvæske i %:
Den totale mængde væske i kroppen i forhold til kroppens vægt.

Højde: 
Måling af højde..

Vægt:
Måling af vægt..